A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat ząbkowicki 

ząbkowicki
brak 7.31% 8.12% 8.93% 9.74% 10.55% 11.36% 12.17% 12.98% 13.79% 14.60%
danych 8.11% 8.92% 9.73% 10.54% 11.35% 12.16% 12.97% 13.78% 14.59% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 169
Liczba ważnych kart:10 166
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:9 735
% głosów ważnych:95.76%
Liczba głosów na listy komitetu:1 108
% 11.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bardo 4 484  896  896  862  63  7.31
Ciepłowody 2 545  375  375  353  27  7.65
Kamieniec Ząbkowicki 6 905  1 139  1 139  1 064  164  15.41
Stoszowice 4 514  705  705  682  53  7.77
Ząbkowice Śląskie 18 459  3 986  3 986  3 857  499  12.94
Ziębice 14 526  2 394  2 394  2 283  220  9.64
Złoty Stok 3 881  674  671  634  82  12.93
Ogółem 55 314  10 169  10 166  9 735  1 108  11.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 843 76.08 8.66
WOŹNIAK Piotr Jan 84 7.58 0.86
KLEPACZ Apolonia Weronika 43 3.88 0.44
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 33 2.98 0.34
PIWCEWICZ Jolanta Anna 11 0.99 0.11
CHADŻY Wojciech 11 0.99 0.11
JANIEC Alicja Jadwiga 21 1.90 0.22
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 8 0.72 0.08
DUDA Katarzyna Beata 42 3.79 0.43
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 12 1.08 0.12