A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat ząbkowicki 

ząbkowicki
brak 1.42% 2.78% 4.13% 5.49% 6.84% 8.20% 9.55% 10.91% 12.26% 13.62%
danych 2.77% 4.12% 5.48% 6.83% 8.19% 9.54% 10.90% 12.25% 13.61% 14.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 169
Liczba ważnych kart:10 166
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:9 735
% głosów ważnych:95.76%
Liczba głosów na listy komitetu:382
% 3.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bardo 4 484  896  896  862  129  14.97
Ciepłowody 2 545  375  375  353  1.42
Kamieniec Ząbkowicki 6 905  1 139  1 139  1 064  41  3.85
Stoszowice 4 514  705  705  682  18  2.64
Ząbkowice Śląskie 18 459  3 986  3 986  3 857  103  2.67
Ziębice 14 526  2 394  2 394  2 283  64  2.80
Złoty Stok 3 881  674  671  634  22  3.47
Ogółem 55 314  10 169  10 166  9 735  382  3.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 106 27.75 1.09
KUBICA Anna Maria 44 11.52 0.45
NOWAK Bogusław Jerzy 17 4.45 0.17
GÓRNIAK Judyta 11 2.88 0.11
WIDŁAK Artur Fryderyk 5 1.31 0.05
NOWACKA Agata Łucja 157 41.10 1.61
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 7 1.83 0.07
ZAWADZKA Stanisława Natalia 14 3.66 0.14
TABISZ Jacek 12 3.14 0.12
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 9 2.36 0.09