A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat ząbkowicki 

ząbkowicki
brak 27.26% 27.76% 28.27% 28.77% 29.27% 29.78% 30.28% 30.78% 31.28% 31.79%
danych 27.75% 28.26% 28.76% 29.26% 29.77% 30.27% 30.77% 31.27% 31.78% 32.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 169
Liczba ważnych kart:10 166
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:9 735
% głosów ważnych:95.76%
Liczba głosów na listy komitetu:2 797
% 28.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bardo 4 484  896  896  862  262  30.39
Ciepłowody 2 545  375  375  353  114  32.29
Kamieniec Ząbkowicki 6 905  1 139  1 139  1 064  290  27.26
Stoszowice 4 514  705  705  682  189  27.71
Ząbkowice Śląskie 18 459  3 986  3 986  3 857  1 079  27.98
Ziębice 14 526  2 394  2 394  2 283  681  29.83
Złoty Stok 3 881  674  671  634  182  28.71
Ogółem 55 314  10 169  10 166  9 735  2 797  28.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 787 28.14 8.08
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 620 22.17 6.37
ZALEWSKA Anna Elżbieta 1 063 38.01 10.92
KŁOSOWSKI Sławomir 58 2.07 0.60
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 79 2.82 0.81
MACHAŁEK Marzena Anna 32 1.14 0.33
GIBAS Teresa Jadwiga 32 1.14 0.33
TYNIEC Jacek 28 1.00 0.29
MARCINIAK Wojciech 53 1.89 0.54
CZOCHARA Katarzyna Beata 45 1.61 0.46