A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat zgorzelecki 

zgorzelecki
brak 3.96% 4.35% 4.73% 5.12% 5.50% 5.89% 6.27% 6.66% 7.04% 7.43%
danych 4.34% 4.72% 5.11% 5.49% 5.88% 6.26% 6.65% 7.03% 7.42% 7.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 513
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 432
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:13 849
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:684
% 4.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zawidów 3 504  659  659  631  35  5.55
Zgorzelec 26 365  5 964  5 963  5 786  242  4.18
Bogatynia 19 634  3 664  3 662  3 511  139  3.96
Pieńsk 7 367  1 000  1 000  960  75  7.81
Sulików 4 902  918  918  863  43  4.98
Węgliniec 7 071  1 086  1 086  1 016  68  6.69
Zgorzelec 6 670  1 141  1 141  1 082  82  7.58
Ogółem 75 513  14 432  14 429  13 849  684  4.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 438 64.04 3.16
DOBROSZ Janusz Konrad 68 9.94 0.49
JAKI Patryk Tomasz 20 2.92 0.14
GUTEK Ewa Danuta 72 10.53 0.52
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 13 1.90 0.09
HYLEWICZ Janusz 14 2.05 0.10
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 28 4.09 0.20
KIELKA Wojciech Antoni 9 1.32 0.06
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 11 1.61 0.08
FOJT Artur Czesław 11 1.61 0.08