A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat zgorzelecki 

zgorzelecki
brak 7.42% 8.00% 8.58% 9.17% 9.75% 10.33% 10.91% 11.49% 12.08% 12.66%
danych 7.99% 8.57% 9.16% 9.74% 10.32% 10.90% 11.48% 12.07% 12.65% 13.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 513
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 432
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:13 849
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:1 653
% 11.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zawidów 3 504  659  659  631  77  12.20
Zgorzelec 26 365  5 964  5 963  5 786  766  13.24
Bogatynia 19 634  3 664  3 662  3 511  396  11.28
Pieńsk 7 367  1 000  1 000  960  115  11.98
Sulików 4 902  918  918  863  64  7.42
Węgliniec 7 071  1 086  1 086  1 016  114  11.22
Zgorzelec 6 670  1 141  1 141  1 082  121  11.18
Ogółem 75 513  14 432  14 429  13 849  1 653  11.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 096 66.30 7.91
WOŹNIAK Piotr Jan 173 10.47 1.25
KLEPACZ Apolonia Weronika 75 4.54 0.54
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 41 2.48 0.30
PIWCEWICZ Jolanta Anna 46 2.78 0.33
CHADŻY Wojciech 24 1.45 0.17
JANIEC Alicja Jadwiga 45 2.72 0.32
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 18 1.09 0.13
DUDA Katarzyna Beata 105 6.35 0.76
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 30 1.81 0.22