A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat zgorzelecki 

zgorzelecki
brak 24.57% 26.17% 27.77% 29.37% 30.97% 32.57% 34.17% 35.77% 37.37% 38.97%
danych 26.16% 27.76% 29.36% 30.96% 32.56% 34.16% 35.76% 37.36% 38.96% 40.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 513
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 432
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:13 849
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:5 007
% 36.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zawidów 3 504  659  659  631  256  40.57
Zgorzelec 26 365  5 964  5 963  5 786  2 320  40.10
Bogatynia 19 634  3 664  3 662  3 511  1 176  33.49
Pieńsk 7 367  1 000  1 000  960  352  36.67
Sulików 4 902  918  918  863  212  24.57
Węgliniec 7 071  1 086  1 086  1 016  384  37.80
Zgorzelec 6 670  1 141  1 141  1 082  307  28.37
Ogółem 75 513  14 432  14 429  13 849  5 007  36.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 2 980 59.52 21.52
JAZŁOWIECKA Danuta 170 3.40 1.23
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 92 1.84 0.66
SYNOWSKA Alicja 79 1.58 0.57
TUTAJ Jerzy 131 2.62 0.95
BROK Anna 50 1.00 0.36
WALKOWIAK Roman Wiktor 1 411 28.18 10.19
PICHLA Grażyna Bożena 49 0.98 0.35
KOTAPKA Jan Tomasz 17 0.34 0.12
RUDYK Cezariusz Emanuel 28 0.56 0.20