A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat złotoryjski 

złotoryjski
brak 1.70% 1.95% 2.21% 2.46% 2.72% 2.97% 3.22% 3.48% 3.73% 3.99%
danych 1.94% 2.20% 2.45% 2.71% 2.96% 3.21% 3.47% 3.72% 3.98% 4.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 670
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 431
Liczba ważnych kart:6 431
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 135
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 2.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wojcieszów 3 106  484  484  449  11  2.45
Złotoryja 13 368  2 678  2 678  2 580  51  1.98
Pielgrzymka 3 739  574  574  543  23  4.24
Świerzawa 6 286  950  950  898  20  2.23
Zagrodno 4 480  739  739  705  12  1.70
Złotoryja 5 691  1 006  1 006  960  20  2.08
Ogółem 36 670  6 431  6 431  6 135  137  2.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 58 42.34 0.95
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 13 9.49 0.21
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 6 4.38 0.10
SICIŃSKA Lilianna 8 5.84 0.13
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 2 1.46 0.03
MAŁOLEPSZA Magdalena 16 11.68 0.26
DOBRUK Paweł Jan 1 0.73 0.02
PASZYN Paweł Stefan 12 8.76 0.20
ZDZIENICKA Ewa Maria 13 9.49 0.21
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 8 5.84 0.13