A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat złotoryjski 

złotoryjski
brak 1.56% 1.83% 2.09% 2.36% 2.63% 2.90% 3.16% 3.43% 3.70% 3.96%
danych 1.82% 2.08% 2.35% 2.62% 2.89% 3.15% 3.42% 3.69% 3.95% 4.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 670
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 431
Liczba ważnych kart:6 431
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 135
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:224
% 3.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wojcieszów 3 106  484  484  449  19  4.23
Złotoryja 13 368  2 678  2 678  2 580  109  4.22
Pielgrzymka 3 739  574  574  543  22  4.05
Świerzawa 6 286  950  950  898  24  2.67
Zagrodno 4 480  739  739  705  11  1.56
Złotoryja 5 691  1 006  1 006  960  39  4.06
Ogółem 36 670  6 431  6 431  6 135  224  3.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 79 35.27 1.29
KUBICA Anna Maria 45 20.09 0.73
NOWAK Bogusław Jerzy 13 5.80 0.21
GÓRNIAK Judyta 17 7.59 0.28
WIDŁAK Artur Fryderyk 11 4.91 0.18
NOWACKA Agata Łucja 26 11.61 0.42
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 7 3.13 0.11
ZAWADZKA Stanisława Natalia 8 3.57 0.13
TABISZ Jacek 8 3.57 0.13
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 10 4.46 0.16