A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat złotoryjski 

złotoryjski
brak 3.56% 3.93% 4.30% 4.66% 5.03% 5.40% 5.77% 6.14% 6.50% 6.87%
danych 3.92% 4.29% 4.65% 5.02% 5.39% 5.76% 6.13% 6.49% 6.86% 7.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 670
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 431
Liczba ważnych kart:6 431
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 135
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:369
% 6.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wojcieszów 3 106  484  484  449  16  3.56
Złotoryja 13 368  2 678  2 678  2 580  147  5.70
Pielgrzymka 3 739  574  574  543  30  5.52
Świerzawa 6 286  950  950  898  65  7.24
Zagrodno 4 480  739  739  705  48  6.81
Złotoryja 5 691  1 006  1 006  960  63  6.56
Ogółem 36 670  6 431  6 431  6 135  369  6.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 230 62.33 3.75
DYBALSKI Ireneusz Karol 20 5.42 0.33
PODOLSKA Maja Małgorzata 24 6.50 0.39
RUBIŚ Tomasz Łukasz 11 2.98 0.18
JARZĄBEK Bogusława Hanna 16 4.34 0.26
SZEWCZYK Łukasz Leszek 10 2.71 0.16
KAWKA Karina Anna 17 4.61 0.28
POKRYWKA Jan Tadeusz 16 4.34 0.26
ŁAMBUCKA Maria Anna 2 0.54 0.03
WITCZAK Klaudia Monika 23 6.23 0.37