A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat złotoryjski 

złotoryjski
brak 19.29% 21.08% 22.87% 24.65% 26.44% 28.23% 30.02% 31.81% 33.59% 35.38%
danych 21.07% 22.86% 24.64% 26.43% 28.22% 30.01% 31.80% 33.58% 35.37% 37.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 670
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 431
Liczba ważnych kart:6 431
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 135
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:1 918
% 31.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wojcieszów 3 106  484  484  449  161  35.86
Złotoryja 13 368  2 678  2 678  2 580  959  37.17
Pielgrzymka 3 739  574  574  543  139  25.60
Świerzawa 6 286  950  950  898  256  28.51
Zagrodno 4 480  739  739  705  136  19.29
Złotoryja 5 691  1 006  1 006  960  267  27.81
Ogółem 36 670  6 431  6 431  6 135  1 918  31.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 444 75.29 23.54
JAZŁOWIECKA Danuta 118 6.15 1.92
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 84 4.38 1.37
SYNOWSKA Alicja 42 2.19 0.68
TUTAJ Jerzy 72 3.75 1.17
BROK Anna 31 1.62 0.51
WALKOWIAK Roman Wiktor 11 0.57 0.18
PICHLA Grażyna Bożena 70 3.65 1.14
KOTAPKA Jan Tomasz 19 0.99 0.31
RUDYK Cezariusz Emanuel 27 1.41 0.44