A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat złotoryjski 

złotoryjski
brak 24.50% 26.23% 27.97% 29.70% 31.44% 33.17% 34.90% 36.64% 38.37% 40.11%
danych 26.22% 27.96% 29.69% 31.43% 33.16% 34.89% 36.63% 38.36% 40.10% 41.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 670
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 431
Liczba ważnych kart:6 431
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 135
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:1 804
% 29.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wojcieszów 3 106  484  484  449  127  28.29
Złotoryja 13 368  2 678  2 678  2 580  698  27.05
Pielgrzymka 3 739  574  574  543  156  28.73
Świerzawa 6 286  950  950  898  220  24.50
Zagrodno 4 480  739  739  705  295  41.84
Złotoryja 5 691  1 006  1 006  960  308  32.08
Ogółem 36 670  6 431  6 431  6 135  1 804  29.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 877 48.61 14.30
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 476 26.39 7.76
ZALEWSKA Anna Elżbieta 165 9.15 2.69
KŁOSOWSKI Sławomir 66 3.66 1.08
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 24 1.33 0.39
MACHAŁEK Marzena Anna 89 4.93 1.45
GIBAS Teresa Jadwiga 25 1.39 0.41
TYNIEC Jacek 18 1.00 0.29
MARCINIAK Wojciech 33 1.83 0.54
CZOCHARA Katarzyna Beata 31 1.72 0.51