A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat będziński 

będziński
brak 1.80% 1.96% 2.11% 2.27% 2.43% 2.59% 2.74% 2.90% 3.06% 3.21%
danych 1.95% 2.10% 2.26% 2.42% 2.58% 2.73% 2.89% 3.05% 3.20% 3.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:123 730
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 019
Liczba ważnych kart:27 016
Frekwencja wyborcza:21.84%
Liczba głosów ważnych:26 071
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:720
% 2.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzin 46 588  10 596  10 595  10 244  276  2.69
Czeladź 27 166  5 943  5 942  5 774  164  2.84
Wojkowice 8 530  1 850  1 849  1 741  57  3.27
Bobrowniki 9 781  2 185  2 185  2 113  38  1.80
Mierzęcice 6 127  1 023  1 023  978  33  3.37
Psary 9 625  2 048  2 048  1 971  53  2.69
Siewierz 10 161  2 103  2 103  2 024  59  2.92
Sławków 5 752  1 271  1 271  1 226  40  3.26
Ogółem 123 730  27 019  27 016  26 071  720  2.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 234 32.50 0.90
CYMAŃSKI Tadeusz 193 26.81 0.74
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 22 3.06 0.08
WĘGLARZ Ewa 35 4.86 0.13
WYDRA Przemysław Aleksander 20 2.78 0.08
FAJER Monika 21 2.92 0.08
GRUSZKA Marek Aleksander 20 2.78 0.08
DOMAGAŁA Iwona Teresa 20 2.78 0.08
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 16 2.22 0.06
ZIOBRO Jan Paweł 139 19.31 0.53