A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat bielski 

bielski
brak 6.68% 7.04% 7.40% 7.76% 8.12% 8.48% 8.83% 9.19% 9.55% 9.91%
danych 7.03% 7.39% 7.75% 8.11% 8.47% 8.82% 9.18% 9.54% 9.90% 10.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:127 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 155
Liczba ważnych kart:35 141
Frekwencja wyborcza:27.62%
Liczba głosów ważnych:34 168
% głosów ważnych:97.23%
Liczba głosów na listy komitetu:2 790
% 8.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczyrk 4 733  1 225  1 224  1 192  100  8.39
Bestwina 8 964  2 397  2 396  2 307  237  10.27
Buczkowice 8 749  2 354  2 352  2 283  159  6.96
Czechowice-Dziedzice 35 139  9 379  9 378  9 136  781  8.55
Jasienica 17 888  5 232  5 229  5 081  393  7.73
Jaworze 5 486  1 747  1 747  1 715  146  8.51
Kozy 9 960  2 961  2 958  2 889  266  9.21
Porąbka 12 347  3 006  3 006  2 917  195  6.68
Wilamowice 13 135  3 603  3 602  3 495  270  7.73
Wilkowice 10 866  3 251  3 249  3 153  243  7.71
Ogółem 127 267  35 155  35 141  34 168  2 790  8.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 2 550 91.40 7.46
LEWICKI Wiesław 68 2.44 0.20
MICZOŁEK Magdalena Barbara 24 0.86 0.07
SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 17 0.61 0.05
PUSTELNIK Adam Ferdynand 15 0.54 0.04
KWIATKOWSKA Daria Teresa 15 0.54 0.04
ŻUK Tomasz 46 1.65 0.13
KRYSTEK Ewa Magdalena 13 0.47 0.04
HALEMBA Anna Maria 17 0.61 0.05
KOKOT Sławomir Jan 25 0.90 0.07