A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat częstochowski 

częstochowski
brak 2.86% 3.36% 3.86% 4.36% 4.86% 5.37% 5.87% 6.37% 6.87% 7.37%
danych 3.35% 3.85% 4.35% 4.85% 5.36% 5.86% 6.36% 6.86% 7.36% 7.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 493
Liczba ważnych kart:19 491
Frekwencja wyborcza:17.52%
Liczba głosów ważnych:18 785
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:856
% 4.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blachownia 10 826  2 061  2 061  1 987  110  5.54
Dąbrowa Zielona 3 403  460  460  445  14  3.15
Janów 4 921  879  879  846  44  5.20
Kamienica Polska 4 646  950  950  924  31  3.35
Kłomnice 11 307  1 810  1 810  1 748  50  2.86
Koniecpol 8 362  1 137  1 137  1 092  48  4.40
Konopiska 8 753  1 416  1 416  1 362  56  4.11
Kruszyna 3 962  620  620  596  21  3.52
Lelów 4 150  803  803  759  50  6.59
Mstów 8 607  1 468  1 468  1 430  65  4.55
Mykanów 11 788  2 438  2 437  2 351  81  3.45
Olsztyn 6 395  1 167  1 167  1 125  37  3.29
Poczesna 10 462  1 915  1 915  1 833  108  5.89
Przyrów 3 261  527  527  508  40  7.87
Rędziny 8 157  1 343  1 342  1 296  69  5.32
Starcza 2 287  499  499  483  32  6.63
Ogółem 111 287  19 493  19 491  18 785  856  4.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 212 24.77 1.13
CYMAŃSKI Tadeusz 334 39.02 1.78
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 16 1.87 0.09
WĘGLARZ Ewa 39 4.56 0.21
WYDRA Przemysław Aleksander 13 1.52 0.07
FAJER Monika 33 3.86 0.18
GRUSZKA Marek Aleksander 19 2.22 0.10
DOMAGAŁA Iwona Teresa 28 3.27 0.15
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 8 0.93 0.04
ZIOBRO Jan Paweł 154 17.99 0.82