A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat częstochowski 

częstochowski
brak 1.41% 1.58% 1.76% 1.93% 2.11% 2.28% 2.45% 2.63% 2.80% 2.98%
danych 1.57% 1.75% 1.92% 2.10% 2.27% 2.44% 2.62% 2.79% 2.97% 3.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 493
Liczba ważnych kart:19 491
Frekwencja wyborcza:17.52%
Liczba głosów ważnych:18 785
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:437
% 2.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blachownia 10 826  2 061  2 061  1 987  47  2.37
Dąbrowa Zielona 3 403  460  460  445  14  3.15
Janów 4 921  879  879  846  17  2.01
Kamienica Polska 4 646  950  950  924  13  1.41
Kłomnice 11 307  1 810  1 810  1 748  46  2.63
Koniecpol 8 362  1 137  1 137  1 092  21  1.92
Konopiska 8 753  1 416  1 416  1 362  39  2.86
Kruszyna 3 962  620  620  596  13  2.18
Lelów 4 150  803  803  759  23  3.03
Mstów 8 607  1 468  1 468  1 430  37  2.59
Mykanów 11 788  2 438  2 437  2 351  50  2.13
Olsztyn 6 395  1 167  1 167  1 125  21  1.87
Poczesna 10 462  1 915  1 915  1 833  45  2.45
Przyrów 3 261  527  527  508  13  2.56
Rędziny 8 157  1 343  1 342  1 296  24  1.85
Starcza 2 287  499  499  483  14  2.90
Ogółem 111 287  19 493  19 491  18 785  437  2.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGALSKI Marek Henryk 282 64.53 1.50
STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 39 8.92 0.21
BIAŁEK Agnieszka 37 8.47 0.20
RAKSZAWSKI Adam Jarosław 6 1.37 0.03
DYLA Grzegorz Jan 10 2.29 0.05
KOKOLUS Urszula Maria 11 2.52 0.06
HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 13 2.97 0.07
SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 9 2.06 0.05
NANDZIK Sonia Teresa 6 1.37 0.03
ROMANOWSKA Barbara Mariola 24 5.49 0.13