A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat częstochowski 

częstochowski
brak 20.90% 22.81% 24.71% 26.62% 28.52% 30.43% 32.33% 34.24% 36.14% 38.05%
danych 22.80% 24.70% 26.61% 28.51% 30.42% 32.32% 34.23% 36.13% 38.04% 39.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 493
Liczba ważnych kart:19 491
Frekwencja wyborcza:17.52%
Liczba głosów ważnych:18 785
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:6 021
% 32.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blachownia 10 826  2 061  2 061  1 987  540  27.18
Dąbrowa Zielona 3 403  460  460  445  93  20.90
Janów 4 921  879  879  846  338  39.95
Kamienica Polska 4 646  950  950  924  197  21.32
Kłomnice 11 307  1 810  1 810  1 748  674  38.56
Koniecpol 8 362  1 137  1 137  1 092  417  38.19
Konopiska 8 753  1 416  1 416  1 362  342  25.11
Kruszyna 3 962  620  620  596  163  27.35
Lelów 4 150  803  803  759  273  35.97
Mstów 8 607  1 468  1 468  1 430  563  39.37
Mykanów 11 788  2 438  2 437  2 351  863  36.71
Olsztyn 6 395  1 167  1 167  1 125  348  30.93
Poczesna 10 462  1 915  1 915  1 833  482  26.30
Przyrów 3 261  527  527  508  152  29.92
Rędziny 8 157  1 343  1 342  1 296  459  35.42
Starcza 2 287  499  499  483  117  24.22
Ogółem 111 287  19 493  19 491  18 785  6 021  32.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PIECHA Bolesław Grzegorz 1 541 25.59 8.20
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 3 911 64.96 20.82
KLOC Izabela Helena 135 2.24 0.72
SZWED Stanisław 91 1.51 0.48
MOTYKA Władysław 79 1.31 0.42
KORFANTY Bronisław Jan 55 0.91 0.29
DZIUK Barbara Anna 46 0.76 0.24
RUDNICKA Jadwiga Julia 57 0.95 0.30
PANEK Krystyna Zofia 37 0.61 0.20
MALIK Ewa Danuta 69 1.15 0.37