A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat gliwicki 

gliwicki
brak 2.03% 2.41% 2.79% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.68% 5.05% 5.43%
danych 2.40% 2.78% 3.15% 3.53% 3.91% 4.29% 4.67% 5.04% 5.42% 5.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 655
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 722
Liczba ważnych kart:18 718
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:18 101
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:664
% 3.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Knurów 30 557  6 556  6 552  6 343  206  3.25
Pyskowice 14 702  2 917  2 917  2 823  78  2.76
Gierałtowice 9 068  2 349  2 349  2 291  94  4.10
Pilchowice 8 997  1 979  1 979  1 916  90  4.70
Rudziniec 8 666  1 600  1 600  1 532  89  5.81
Sośnicowice 6 799  1 413  1 413  1 372  53  3.86
Toszek 8 034  1 246  1 246  1 184  41  3.46
Wielowieś 4 832  662  662  640  13  2.03
Ogółem 91 655  18 722  18 718  18 101  664  3.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGALSKI Marek Henryk 421 63.40 2.33
STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 88 13.25 0.49
BIAŁEK Agnieszka 39 5.87 0.22
RAKSZAWSKI Adam Jarosław 8 1.20 0.04
DYLA Grzegorz Jan 14 2.11 0.08
KOKOLUS Urszula Maria 9 1.36 0.05
HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 5 0.75 0.03
SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 20 3.01 0.11
NANDZIK Sonia Teresa 31 4.67 0.17
ROMANOWSKA Barbara Mariola 29 4.37 0.16