A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat gliwicki 

gliwicki
brak 15.96% 17.42% 18.89% 20.35% 21.82% 23.28% 24.74% 26.21% 27.67% 29.14%
danych 17.41% 18.88% 20.34% 21.81% 23.27% 24.73% 26.20% 27.66% 29.13% 30.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 655
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 722
Liczba ważnych kart:18 718
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:18 101
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:4 570
% 25.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Knurów 30 557  6 556  6 552  6 343  1 791  28.24
Pyskowice 14 702  2 917  2 917  2 823  675  23.91
Gierałtowice 9 068  2 349  2 349  2 291  701  30.60
Pilchowice 8 997  1 979  1 979  1 916  444  23.17
Rudziniec 8 666  1 600  1 600  1 532  313  20.43
Sośnicowice 6 799  1 413  1 413  1 372  219  15.96
Toszek 8 034  1 246  1 246  1 184  289  24.41
Wielowieś 4 832  662  662  640  138  21.56
Ogółem 91 655  18 722  18 718  18 101  4 570  25.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PIECHA Bolesław Grzegorz 3 014 65.95 16.65
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 507 11.09 2.80
KLOC Izabela Helena 570 12.47 3.15
SZWED Stanisław 103 2.25 0.57
MOTYKA Władysław 69 1.51 0.38
KORFANTY Bronisław Jan 54 1.18 0.30
DZIUK Barbara Anna 33 0.72 0.18
RUDNICKA Jadwiga Julia 81 1.77 0.45
PANEK Krystyna Zofia 77 1.68 0.43
MALIK Ewa Danuta 62 1.36 0.34