A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat kłobucki 

kłobucki
brak 0.00% 0.05% 0.11% 0.16% 0.21% 0.27% 0.32% 0.37% 0.42% 0.48%
danych 0.04% 0.10% 0.15% 0.20% 0.26% 0.31% 0.36% 0.41% 0.47% 0.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 298
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 354
Liczba ważnych kart:11 355
Frekwencja wyborcza:16.15%
Liczba głosów ważnych:10 863
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 0.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kłobuck 16 969  3 022  3 023  2 909  0.31
Krzepice 7 768  1 443  1 443  1 385  0.14
Lipie 5 332  993  993  950  0.00
Miedźno 6 256  1 072  1 072  1 028  0.10
Opatów 5 581  785  785  748  0.53
Panki 4 144  592  592  579  0.35
Popów 5 040  744  744  683  0.15
Przystajń 4 872  584  584  559  0.36
Wręczyca Wielka 14 336  2 119  2 119  2 022  0.25
Ogółem 70 298  11 354  11 355  10 863  26  0.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 8 30.77 0.07
MOROŃ Tomasz Andrzej 3 11.54 0.03
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 1 3.85 0.01
WASZKIELEWICZ Marian 0 0.00 0.00
DZIUDZIK Beata Jadwiga 2 7.69 0.02
MOLENDA Marlena Anna 2 7.69 0.02
PAJĄK Patrycja Magdalena 2 7.69 0.02
DADUŃ Marzena 5 19.23 0.05
BERNACKI Krzysztof Andrzej 3 11.54 0.03
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 0 0.00 0.00