A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat kłobucki 

kłobucki
brak 16.84% 18.24% 19.65% 21.05% 22.45% 23.86% 25.26% 26.66% 28.06% 29.47%
danych 18.23% 19.64% 21.04% 22.44% 23.85% 25.25% 26.65% 28.05% 29.46% 30.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 298
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 354
Liczba ważnych kart:11 355
Frekwencja wyborcza:16.15%
Liczba głosów ważnych:10 863
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:2 742
% 25.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kłobuck 16 969  3 022  3 023  2 909  898  30.87
Krzepice 7 768  1 443  1 443  1 385  363  26.21
Lipie 5 332  993  993  950  160  16.84
Miedźno 6 256  1 072  1 072  1 028  180  17.51
Opatów 5 581  785  785  748  185  24.73
Panki 4 144  592  592  579  136  23.49
Popów 5 040  744  744  683  154  22.55
Przystajń 4 872  584  584  559  140  25.04
Wręczyca Wielka 14 336  2 119  2 119  2 022  526  26.01
Ogółem 70 298  11 354  11 355  10 863  2 742  25.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 2 090 76.22 19.24
SZUMILAS Krystyna Maria 78 2.84 0.72
OLBRYCHT Jan Marian 82 2.99 0.75
NYKIEL Mirosława 14 0.51 0.13
PLURA Marek Mirosław 10 0.36 0.09
KURANT Agnieszka 34 1.24 0.31
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 46 1.68 0.42
WNĘK Barbara Katarzyna 13 0.47 0.12
ZIĘTEK Jerzy Marek 22 0.80 0.20
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 353 12.87 3.25