A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kłobucki 

kłobucki
brak 0.42% 0.60% 0.78% 0.95% 1.13% 1.31% 1.49% 1.67% 1.84% 2.02%
danych 0.59% 0.77% 0.94% 1.12% 1.30% 1.48% 1.66% 1.83% 2.01% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 298
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 354
Liczba ważnych kart:11 355
Frekwencja wyborcza:16.15%
Liczba głosów ważnych:10 863
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:116
% 1.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kłobuck 16 969  3 022  3 023  2 909  34  1.17
Krzepice 7 768  1 443  1 443  1 385  0.65
Lipie 5 332  993  993  950  0.42
Miedźno 6 256  1 072  1 072  1 028  14  1.36
Opatów 5 581  785  785  748  0.80
Panki 4 144  592  592  579  11  1.90
Popów 5 040  744  744  683  15  2.20
Przystajń 4 872  584  584  559  1.07
Wręczyca Wielka 14 336  2 119  2 119  2 022  17  0.84
Ogółem 70 298  11 354  11 355  10 863  116  1.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 66 56.90 0.61
SŁAWSKI Sławomir Michał 5 4.31 0.05
KALUS Jakub Tomasz 11 9.48 0.10
BUDKA Anna Honorata 8 6.90 0.07
WAWAK Zbigniew Jerzy 4 3.45 0.04
WOJDAT Robert Mateusz 7 6.03 0.06
SZOSTOK Edyta Beata 2 1.72 0.02
TOMCZAK Janusz 4 3.45 0.04
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 3 2.59 0.03
GĄSIOREK Adrianna Anna 6 5.17 0.06