A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kłobucki 

kłobucki
brak 23.13% 25.50% 27.86% 30.23% 32.59% 34.96% 37.33% 39.69% 42.06% 44.42%
danych 25.49% 27.85% 30.22% 32.58% 34.95% 37.32% 39.68% 42.05% 44.41% 46.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 298
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 354
Liczba ważnych kart:11 355
Frekwencja wyborcza:16.15%
Liczba głosów ważnych:10 863
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:3 578
% 32.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kłobuck 16 969  3 022  3 023  2 909  870  29.91
Krzepice 7 768  1 443  1 443  1 385  569  41.08
Lipie 5 332  993  993  950  336  35.37
Miedźno 6 256  1 072  1 072  1 028  481  46.79
Opatów 5 581  785  785  748  173  23.13
Panki 4 144  592  592  579  185  31.95
Popów 5 040  744  744  683  224  32.80
Przystajń 4 872  584  584  559  157  28.09
Wręczyca Wielka 14 336  2 119  2 119  2 022  583  28.83
Ogółem 70 298  11 354  11 355  10 863  3 578  32.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PIECHA Bolesław Grzegorz 971 27.14 8.94
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 2 320 64.84 21.36
KLOC Izabela Helena 77 2.15 0.71
SZWED Stanisław 48 1.34 0.44
MOTYKA Władysław 27 0.75 0.25
KORFANTY Bronisław Jan 28 0.78 0.26
DZIUK Barbara Anna 26 0.73 0.24
RUDNICKA Jadwiga Julia 23 0.64 0.21
PANEK Krystyna Zofia 20 0.56 0.18
MALIK Ewa Danuta 38 1.06 0.35