A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 2.44% 3.25% 4.06% 4.87% 5.68% 6.49% 7.29% 8.10% 8.91% 9.72%
danych 3.24% 4.05% 4.86% 5.67% 6.48% 7.28% 8.09% 8.90% 9.71% 10.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:579
% 4.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  224  5.06
Boronów 2 764  436  436  425  14  3.29
Ciasna 6 904  789  789  741  47  6.34
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  41  3.77
Kochanowice 5 696  980  980  937  66  7.04
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  73  3.83
Pawonków 5 321  760  760  731  77  10.53
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  37  2.44
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  579  4.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGALSKI Marek Henryk 204 35.23 1.73
STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 11 1.90 0.09
BIAŁEK Agnieszka 19 3.28 0.16
RAKSZAWSKI Adam Jarosław 2 0.35 0.02
DYLA Grzegorz Jan 305 52.68 2.59
KOKOLUS Urszula Maria 3 0.52 0.03
HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 2 0.35 0.02
SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 10 1.73 0.08
NANDZIK Sonia Teresa 5 0.86 0.04
ROMANOWSKA Barbara Mariola 18 3.11 0.15