A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 3.56% 4.03% 4.50% 4.97% 5.44% 5.92% 6.39% 6.86% 7.33% 7.80%
danych 4.02% 4.49% 4.96% 5.43% 5.91% 6.38% 6.85% 7.32% 7.79% 8.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:621
% 5.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  266  6.01
Boronów 2 764  436  436  425  18  4.24
Ciasna 6 904  789  789  741  40  5.40
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  90  8.27
Kochanowice 5 696  980  980  937  37  3.95
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  68  3.56
Pawonków 5 321  760  760  731  27  3.69
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  75  4.94
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  621  5.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GIEREK Adam 408 65.70 3.47
MARSZAŁEK Jarosław Andrzej 26 4.19 0.22
SOBAŃSKA Halina Bronisława 34 5.48 0.29
NIEDZIELA Tomasz Damian 6 0.97 0.05
JAROSZ Marian Franciszek 11 1.77 0.09
DAŃCZAK Wanda Janina 6 0.97 0.05
ZAPART Katarzyna Urszula 9 1.45 0.08
MIODEK Jan Jerzy 82 13.20 0.70
ZIĘBA Marianna Anna 16 2.58 0.14
MARKOWSKI Jerzy 23 3.70 0.20