A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 0.37% 0.50% 0.64% 0.77% 0.91% 1.04% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58%
danych 0.49% 0.63% 0.76% 0.90% 1.03% 1.16% 1.30% 1.43% 1.57% 1.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:116
% 0.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  41  0.93
Boronów 2 764  436  436  425  0.71
Ciasna 6 904  789  789  741  10  1.35
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  14  1.29
Kochanowice 5 696  980  980  937  16  1.71
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  0.37
Pawonków 5 321  760  760  731  10  1.37
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  15  0.99
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  116  0.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 59 50.86 0.50
SŁAWSKI Sławomir Michał 8 6.90 0.07
KALUS Jakub Tomasz 7 6.03 0.06
BUDKA Anna Honorata 17 14.66 0.14
WAWAK Zbigniew Jerzy 1 0.86 0.01
WOJDAT Robert Mateusz 5 4.31 0.04
SZOSTOK Edyta Beata 7 6.03 0.06
TOMCZAK Janusz 3 2.59 0.03
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 6 5.17 0.05
GĄSIOREK Adrianna Anna 3 2.59 0.03