A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 21.05% 22.99% 24.93% 26.87% 28.81% 30.75% 32.69% 34.63% 36.57% 38.51%
danych 22.98% 24.92% 26.86% 28.80% 30.74% 32.68% 34.62% 36.56% 38.50% 40.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:3 766
% 31.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  1 242  28.06
Boronów 2 764  436  436  425  146  34.35
Ciasna 6 904  789  789  741  156  21.05
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  286  26.29
Kochanowice 5 696  980  980  937  379  40.45
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  770  40.36
Pawonków 5 321  760  760  731  196  26.81
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  591  38.93
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  3 766  31.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PIECHA Bolesław Grzegorz 1 311 34.81 11.13
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 1 919 50.96 16.30
KLOC Izabela Helena 173 4.59 1.47
SZWED Stanisław 68 1.81 0.58
MOTYKA Władysław 13 0.35 0.11
KORFANTY Bronisław Jan 41 1.09 0.35
DZIUK Barbara Anna 161 4.28 1.37
RUDNICKA Jadwiga Julia 17 0.45 0.14
PANEK Krystyna Zofia 18 0.48 0.15
MALIK Ewa Danuta 45 1.19 0.38