A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat mikołowski 

mikołowski
brak 2.38% 2.57% 2.76% 2.95% 3.14% 3.34% 3.53% 3.72% 3.91% 4.10%
danych 2.56% 2.75% 2.94% 3.13% 3.33% 3.52% 3.71% 3.90% 4.09% 4.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:536
% 2.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  4 073  101  2.48
Mikołów 31 814  8 893  8 893  8 681  251  2.89
Orzesze 15 748  3 796  3 796  3 699  88  2.38
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  1 094  30  2.74
Wyry 5 786  1 575  1 575  1 538  66  4.29
Ogółem 75 407  19 588  19 586  19 085  536  2.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGALSKI Marek Henryk 355 66.23 1.86
STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 43 8.02 0.23
BIAŁEK Agnieszka 36 6.72 0.19
RAKSZAWSKI Adam Jarosław 35 6.53 0.18
DYLA Grzegorz Jan 8 1.49 0.04
KOKOLUS Urszula Maria 5 0.93 0.03
HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 7 1.31 0.04
SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 15 2.80 0.08
NANDZIK Sonia Teresa 18 3.36 0.09
ROMANOWSKA Barbara Mariola 14 2.61 0.07