A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat mikołowski 

mikołowski
brak 2.86% 2.97% 3.08% 3.18% 3.29% 3.40% 3.51% 3.62% 3.72% 3.83%
danych 2.96% 3.07% 3.17% 3.28% 3.39% 3.50% 3.61% 3.71% 3.82% 3.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:664
% 3.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  4 073  131  3.22
Mikołów 31 814  8 893  8 893  8 681  342  3.94
Orzesze 15 748  3 796  3 796  3 699  115  3.11
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  1 094  32  2.93
Wyry 5 786  1 575  1 575  1 538  44  2.86
Ogółem 75 407  19 588  19 586  19 085  664  3.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 499 75.15 2.61
GRABOWSKA Genowefa 77 11.60 0.40
POTOCKI Andrzej Tadeusz 21 3.16 0.11
FORNALCZYK Elżbieta 17 2.56 0.09
KLEPACZ Witold Janusz 6 0.90 0.03
MIKA Monika Katarzyna 21 3.16 0.11
KULWAS Daniel Marcin 1 0.15 0.01
SOSIN Olga Anna 5 0.75 0.03
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 4 0.60 0.02
TOMCZAK Kamilla 13 1.96 0.07