A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat mikołowski 

mikołowski
brak 0.41% 0.44% 0.47% 0.50% 0.53% 0.57% 0.60% 0.63% 0.66% 0.69%
danych 0.43% 0.46% 0.49% 0.52% 0.56% 0.59% 0.62% 0.65% 0.68% 0.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:87
% 0.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  4 073  17  0.42
Mikołów 31 814  8 893  8 893  8 681  36  0.41
Orzesze 15 748  3 796  3 796  3 699  18  0.49
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  1 094  0.46
Wyry 5 786  1 575  1 575  1 538  11  0.72
Ogółem 75 407  19 588  19 586  19 085  87  0.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 29 33.33 0.15
MOROŃ Tomasz Andrzej 18 20.69 0.09
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 1 1.15 0.01
WASZKIELEWICZ Marian 2 2.30 0.01
DZIUDZIK Beata Jadwiga 6 6.90 0.03
MOLENDA Marlena Anna 7 8.05 0.04
PAJĄK Patrycja Magdalena 6 6.90 0.03
DADUŃ Marzena 2 2.30 0.01
BERNACKI Krzysztof Andrzej 5 5.75 0.03
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 11 12.64 0.06