A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat mikołowski 

mikołowski
brak 34.64% 35.81% 36.98% 38.15% 39.32% 40.49% 41.65% 42.82% 43.99% 45.16%
danych 35.80% 36.97% 38.14% 39.31% 40.48% 41.64% 42.81% 43.98% 45.15% 46.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:7 925
% 41.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  4 073  1 575  38.67
Mikołów 31 814  8 893  8 893  8 681  4 022  46.33
Orzesze 15 748  3 796  3 796  3 699  1 355  36.63
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  1 094  379  34.64
Wyry 5 786  1 575  1 575  1 538  594  38.62
Ogółem 75 407  19 588  19 586  19 085  7 925  41.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 6 272 79.14 32.86
SZUMILAS Krystyna Maria 111 1.40 0.58
OLBRYCHT Jan Marian 828 10.45 4.34
NYKIEL Mirosława 26 0.33 0.14
PLURA Marek Mirosław 355 4.48 1.86
KURANT Agnieszka 30 0.38 0.16
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 147 1.85 0.77
WNĘK Barbara Katarzyna 47 0.59 0.25
ZIĘTEK Jerzy Marek 87 1.10 0.46
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 22 0.28 0.12