A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat mikołowski 

mikołowski
brak 0.59% 0.70% 0.80% 0.91% 1.01% 1.12% 1.23% 1.33% 1.44% 1.54%
danych 0.69% 0.79% 0.90% 1.00% 1.11% 1.22% 1.32% 1.43% 1.53% 1.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:172
% 0.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  4 073  38  0.93
Mikołów 31 814  8 893  8 893  8 681  53  0.61
Orzesze 15 748  3 796  3 796  3 699  61  1.65
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  1 094  11  1.01
Wyry 5 786  1 575  1 575  1 538  0.59
Ogółem 75 407  19 588  19 586  19 085  172  0.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 98 56.98 0.51
SŁAWSKI Sławomir Michał 11 6.40 0.06
KALUS Jakub Tomasz 38 22.09 0.20
BUDKA Anna Honorata 4 2.33 0.02
WAWAK Zbigniew Jerzy 3 1.74 0.02
WOJDAT Robert Mateusz 4 2.33 0.02
SZOSTOK Edyta Beata 5 2.91 0.03
TOMCZAK Janusz 1 0.58 0.01
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 4 2.33 0.02
GĄSIOREK Adrianna Anna 4 2.33 0.02