A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat myszkowski 

myszkowski
brak 2.61% 2.92% 3.23% 3.54% 3.85% 4.17% 4.48% 4.79% 5.10% 5.41%
danych 2.91% 3.22% 3.53% 3.84% 4.16% 4.47% 4.78% 5.09% 5.40% 5.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 122
Liczba ważnych kart:11 122
Frekwencja wyborcza:18.89%
Liczba głosów ważnych:10 749
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:353
% 3.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Myszków 26 567  5 143  5 143  4 952  140  2.83
Koziegłowy 11 885  1 951  1 951  1 885  66  3.50
Niegowa 4 609  840  840  821  47  5.72
Poraj 8 973  1 816  1 816  1 764  46  2.61
Żarki 6 846  1 372  1 372  1 327  54  4.07
Ogółem 58 880  11 122  11 122  10 749  353  3.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 102 28.90 0.95
CYMAŃSKI Tadeusz 116 32.86 1.08
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 2 0.57 0.02
WĘGLARZ Ewa 23 6.52 0.21
WYDRA Przemysław Aleksander 16 4.53 0.15
FAJER Monika 6 1.70 0.06
GRUSZKA Marek Aleksander 8 2.27 0.07
DOMAGAŁA Iwona Teresa 8 2.27 0.07
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 3 0.85 0.03
ZIOBRO Jan Paweł 69 19.55 0.64