A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat myszkowski 

myszkowski
brak 0.97% 1.28% 1.59% 1.90% 2.21% 2.53% 2.84% 3.15% 3.46% 3.77%
danych 1.27% 1.58% 1.89% 2.20% 2.52% 2.83% 3.14% 3.45% 3.76% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 122
Liczba ważnych kart:11 122
Frekwencja wyborcza:18.89%
Liczba głosów ważnych:10 749
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:304
% 2.83%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Myszków 26 567  5 143  5 143  4 952  150  3.03
Koziegłowy 11 885  1 951  1 951  1 885  42  2.23
Niegowa 4 609  840  840  821  0.97
Poraj 8 973  1 816  1 816  1 764  72  4.08
Żarki 6 846  1 372  1 372  1 327  32  2.41
Ogółem 58 880  11 122  11 122  10 749  304  2.83
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 170 55.92 1.58
GRABOWSKA Genowefa 60 19.74 0.56
POTOCKI Andrzej Tadeusz 15 4.93 0.14
FORNALCZYK Elżbieta 12 3.95 0.11
KLEPACZ Witold Janusz 13 4.28 0.12
MIKA Monika Katarzyna 9 2.96 0.08
KULWAS Daniel Marcin 7 2.30 0.07
SOSIN Olga Anna 5 1.64 0.05
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 2 0.66 0.02
TOMCZAK Kamilla 11 3.62 0.10