A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat myszkowski 

myszkowski
brak 8.53% 8.85% 9.16% 9.48% 9.79% 10.11% 10.42% 10.74% 11.05% 11.37%
danych 8.84% 9.15% 9.47% 9.78% 10.10% 10.41% 10.73% 11.04% 11.36% 11.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 122
Liczba ważnych kart:11 122
Frekwencja wyborcza:18.89%
Liczba głosów ważnych:10 749
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:1 130
% 10.51%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Myszków 26 567  5 143  5 143  4 952  548  11.07
Koziegłowy 11 885  1 951  1 951  1 885  200  10.61
Niegowa 4 609  840  840  821  70  8.53
Poraj 8 973  1 816  1 816  1 764  157  8.90
Żarki 6 846  1 372  1 372  1 327  155  11.68
Ogółem 58 880  11 122  11 122  10 749  1 130  10.51
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1 064 94.16 9.90
LEWICKI Wiesław 16 1.42 0.15
MICZOŁEK Magdalena Barbara 4 0.35 0.04
SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 5 0.44 0.05
PUSTELNIK Adam Ferdynand 3 0.27 0.03
KWIATKOWSKA Daria Teresa 8 0.71 0.07
ŻUK Tomasz 3 0.27 0.03
KRYSTEK Ewa Magdalena 2 0.18 0.02
HALEMBA Anna Maria 3 0.27 0.03
KOKOT Sławomir Jan 22 1.95 0.20