A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat myszkowski 

myszkowski
brak 11.57% 14.24% 16.91% 19.58% 22.25% 24.92% 27.59% 30.26% 32.93% 35.60%
danych 14.23% 16.90% 19.57% 22.24% 24.91% 27.58% 30.25% 32.92% 35.59% 38.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 122
Liczba ważnych kart:11 122
Frekwencja wyborcza:18.89%
Liczba głosów ważnych:10 749
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:3 181
% 29.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Myszków 26 567  5 143  5 143  4 952  1 649  33.30
Koziegłowy 11 885  1 951  1 951  1 885  432  22.92
Niegowa 4 609  840  840  821  95  11.57
Poraj 8 973  1 816  1 816  1 764  675  38.27
Żarki 6 846  1 372  1 372  1 327  330  24.87
Ogółem 58 880  11 122  11 122  10 749  3 181  29.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 2 493 78.37 23.19
SZUMILAS Krystyna Maria 82 2.58 0.76
OLBRYCHT Jan Marian 114 3.58 1.06
NYKIEL Mirosława 11 0.35 0.10
PLURA Marek Mirosław 13 0.41 0.12
KURANT Agnieszka 34 1.07 0.32
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 35 1.10 0.33
WNĘK Barbara Katarzyna 16 0.50 0.15
ZIĘTEK Jerzy Marek 18 0.57 0.17
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 365 11.47 3.40