A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat raciborski 

raciborski
brak 2.48% 3.00% 3.52% 4.04% 4.56% 5.09% 5.61% 6.13% 6.65% 7.17%
danych 2.99% 3.51% 4.03% 4.55% 5.08% 5.60% 6.12% 6.64% 7.16% 7.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:1 011
% 6.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  734  7.69
Kornowac 3 977  787  787  767  19  2.48
Krzanowice 4 795  632  632  607  25  4.12
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  47  3.75
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  93  6.64
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  31  3.19
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  34  4.65
Rudnik 4 256  552  552  544  28  5.15
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  1 011  6.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GIEREK Adam 718 71.02 4.54
MARSZAŁEK Jarosław Andrzej 28 2.77 0.18
SOBAŃSKA Halina Bronisława 49 4.85 0.31
NIEDZIELA Tomasz Damian 20 1.98 0.13
JAROSZ Marian Franciszek 27 2.67 0.17
DAŃCZAK Wanda Janina 10 0.99 0.06
ZAPART Katarzyna Urszula 11 1.09 0.07
MIODEK Jan Jerzy 85 8.41 0.54
ZIĘBA Marianna Anna 11 1.09 0.07
MARKOWSKI Jerzy 52 5.14 0.33