A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat raciborski 

raciborski
brak 0.18% 0.23% 0.27% 0.32% 0.36% 0.41% 0.46% 0.50% 0.55% 0.59%
danych 0.22% 0.26% 0.31% 0.35% 0.40% 0.45% 0.49% 0.54% 0.58% 0.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:59
% 0.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  33  0.35
Kornowac 3 977  787  787  767  0.26
Krzanowice 4 795  632  632  607  0.49
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  0.24
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  0.64
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  0.51
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  0.41
Rudnik 4 256  552  552  544  0.18
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  59  0.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 14 23.73 0.09
MOROŃ Tomasz Andrzej 8 13.56 0.05
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 2 3.39 0.01
WASZKIELEWICZ Marian 2 3.39 0.01
DZIUDZIK Beata Jadwiga 5 8.47 0.03
MOLENDA Marlena Anna 5 8.47 0.03
PAJĄK Patrycja Magdalena 5 8.47 0.03
DADUŃ Marzena 5 8.47 0.03
BERNACKI Krzysztof Andrzej 2 3.39 0.01
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 11 18.64 0.07