A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat raciborski 

raciborski
brak 16.47% 18.71% 20.95% 23.18% 25.42% 27.66% 29.90% 32.14% 34.37% 36.61%
danych 18.70% 20.94% 23.17% 25.41% 27.65% 29.89% 32.13% 34.36% 36.60% 38.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:3 769
% 23.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  2 317  24.27
Kornowac 3 977  787  787  767  298  38.85
Krzanowice 4 795  632  632  607  100  16.47
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  239  19.07
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  287  20.49
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  204  21.01
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  140  19.15
Rudnik 4 256  552  552  544  184  33.82
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  3 769  23.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PIECHA Bolesław Grzegorz 2 866 76.04 18.12
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 246 6.53 1.55
KLOC Izabela Helena 350 9.29 2.21
SZWED Stanisław 55 1.46 0.35
MOTYKA Władysław 88 2.33 0.56
KORFANTY Bronisław Jan 36 0.96 0.23
DZIUK Barbara Anna 30 0.80 0.19
RUDNICKA Jadwiga Julia 30 0.80 0.19
PANEK Krystyna Zofia 29 0.77 0.18
MALIK Ewa Danuta 39 1.03 0.25