A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat rybnicki 

rybnicki
brak 31.35% 32.09% 32.83% 33.57% 34.31% 35.06% 35.80% 36.54% 37.28% 38.02%
danych 32.08% 32.82% 33.56% 34.30% 35.05% 35.79% 36.53% 37.27% 38.01% 38.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 189
Liczba ważnych kart:12 184
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:11 777
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:4 236
% 35.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czerwionka-Leszczyny 33 062  6 023  6 019  5 830  2 140  36.71
Gaszowice 7 330  1 415  1 415  1 376  449  32.63
Jejkowice 3 116  691  691  657  252  38.36
Lyski 7 734  1 724  1 724  1 649  517  31.35
Świerklany 9 237  2 336  2 335  2 265  878  38.76
Ogółem 60 479  12 189  12 184  11 777  4 236  35.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PIECHA Bolesław Grzegorz 3 116 73.56 26.46
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 154 3.64 1.31
KLOC Izabela Helena 805 19.00 6.84
SZWED Stanisław 33 0.78 0.28
MOTYKA Władysław 36 0.85 0.31
KORFANTY Bronisław Jan 18 0.42 0.15
DZIUK Barbara Anna 15 0.35 0.13
RUDNICKA Jadwiga Julia 14 0.33 0.12
PANEK Krystyna Zofia 13 0.31 0.11
MALIK Ewa Danuta 32 0.76 0.27