A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat tarnogórski 

tarnogórski
brak 4.35% 4.86% 5.36% 5.87% 6.37% 6.88% 7.39% 7.89% 8.40% 8.90%
danych 4.85% 5.35% 5.86% 6.36% 6.87% 7.38% 7.88% 8.39% 8.89% 9.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 639
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 456
Liczba ważnych kart:26 454
Frekwencja wyborcza:23.70%
Liczba głosów ważnych:25 668
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:1 559
% 6.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kalety 7 208  1 477  1 477  1 424  62  4.35
Miasteczko Śląskie 5 899  1 096  1 096  1 066  67  6.29
Radzionków 13 640  3 516  3 516  3 404  178  5.23
Tarnowskie Góry 49 528  13 076  13 073  12 718  838  6.59
Krupski Młyn 2 735  646  647  629  49  7.79
Ożarowice 4 554  974  974  946  89  9.41
Świerklaniec 9 399  2 029  2 029  1 963  96  4.89
Tworóg 6 500  1 363  1 363  1 309  65  4.97
Zbrosławice 12 176  2 279  2 279  2 209  115  5.21
Ogółem 111 639  26 456  26 454  25 668  1 559  6.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GIEREK Adam 1 035 66.39 4.03
MARSZAŁEK Jarosław Andrzej 20 1.28 0.08
SOBAŃSKA Halina Bronisława 55 3.53 0.21
NIEDZIELA Tomasz Damian 35 2.25 0.14
JAROSZ Marian Franciszek 4 0.26 0.02
DAŃCZAK Wanda Janina 8 0.51 0.03
ZAPART Katarzyna Urszula 8 0.51 0.03
MIODEK Jan Jerzy 244 15.65 0.95
ZIĘBA Marianna Anna 39 2.50 0.15
MARKOWSKI Jerzy 111 7.12 0.43