A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wodzisławski 

wodzisławski
brak 2.51% 2.82% 3.12% 3.43% 3.74% 4.05% 4.35% 4.66% 4.97% 5.27%
danych 2.81% 3.11% 3.42% 3.73% 4.04% 4.34% 4.65% 4.96% 5.26% 5.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 989
Liczba ważnych kart:26 985
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:26 215
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:955
% 3.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pszów 11 313  2 228  2 228  2 169  80  3.69
Radlin 14 049  2 900  2 900  2 821  95  3.37
Rydułtowy 17 215  3 594  3 593  3 490  131  3.75
Wodzisław Śląski 38 991  9 180  9 178  8 917  269  3.02
Godów 10 721  2 450  2 450  2 378  100  4.21
Gorzyce 16 288  3 446  3 446  3 355  150  4.47
Lubomia 6 397  966  966  932  52  5.58
Marklowice 4 300  904  904  878  22  2.51
Mszana 5 868  1 321  1 320  1 275  56  4.39
Ogółem 125 142  26 989  26 985  26 215  955  3.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 380 39.79 1.45
CYMAŃSKI Tadeusz 222 23.25 0.85
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 12 1.26 0.05
WĘGLARZ Ewa 57 5.97 0.22
WYDRA Przemysław Aleksander 24 2.51 0.09
FAJER Monika 29 3.04 0.11
GRUSZKA Marek Aleksander 17 1.78 0.06
DOMAGAŁA Iwona Teresa 41 4.29 0.16
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 4 0.42 0.02
ZIOBRO Jan Paweł 169 17.70 0.64