A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat wodzisławski 

wodzisławski
brak 2.51% 2.77% 3.02% 3.28% 3.53% 3.79% 4.05% 4.30% 4.56% 4.81%
danych 2.76% 3.01% 3.27% 3.52% 3.78% 4.04% 4.29% 4.55% 4.80% 5.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 989
Liczba ważnych kart:26 985
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:26 215
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:940
% 3.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pszów 11 313  2 228  2 228  2 169  86  3.96
Radlin 14 049  2 900  2 900  2 821  98  3.47
Rydułtowy 17 215  3 594  3 593  3 490  111  3.18
Wodzisław Śląski 38 991  9 180  9 178  8 917  307  3.44
Godów 10 721  2 450  2 450  2 378  81  3.41
Gorzyce 16 288  3 446  3 446  3 355  170  5.07
Lubomia 6 397  966  966  932  33  3.54
Marklowice 4 300  904  904  878  22  2.51
Mszana 5 868  1 321  1 320  1 275  32  2.51
Ogółem 125 142  26 989  26 985  26 215  940  3.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGALSKI Marek Henryk 424 45.11 1.62
STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 42 4.47 0.16
BIAŁEK Agnieszka 45 4.79 0.17
RAKSZAWSKI Adam Jarosław 45 4.79 0.17
DYLA Grzegorz Jan 8 0.85 0.03
KOKOLUS Urszula Maria 9 0.96 0.03
HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 3 0.32 0.01
SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 335 35.64 1.28
NANDZIK Sonia Teresa 12 1.28 0.05
ROMANOWSKA Barbara Mariola 17 1.81 0.06