A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat wodzisławski 

wodzisławski
brak 4.55% 4.99% 5.43% 5.88% 6.32% 6.76% 7.20% 7.64% 8.09% 8.53%
danych 4.98% 5.42% 5.87% 6.31% 6.75% 7.19% 7.63% 8.08% 8.52% 8.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 989
Liczba ważnych kart:26 985
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:26 215
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:1 775
% 6.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pszów 11 313  2 228  2 228  2 169  111  5.12
Radlin 14 049  2 900  2 900  2 821  253  8.97
Rydułtowy 17 215  3 594  3 593  3 490  283  8.11
Wodzisław Śląski 38 991  9 180  9 178  8 917  656  7.36
Godów 10 721  2 450  2 450  2 378  137  5.76
Gorzyce 16 288  3 446  3 446  3 355  181  5.39
Lubomia 6 397  966  966  932  46  4.94
Marklowice 4 300  904  904  878  50  5.69
Mszana 5 868  1 321  1 320  1 275  58  4.55
Ogółem 125 142  26 989  26 985  26 215  1 775  6.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GIEREK Adam 1 283 72.28 4.89
MARSZAŁEK Jarosław Andrzej 23 1.30 0.09
SOBAŃSKA Halina Bronisława 54 3.04 0.21
NIEDZIELA Tomasz Damian 33 1.86 0.13
JAROSZ Marian Franciszek 85 4.79 0.32
DAŃCZAK Wanda Janina 9 0.51 0.03
ZAPART Katarzyna Urszula 17 0.96 0.06
MIODEK Jan Jerzy 89 5.01 0.34
ZIĘBA Marianna Anna 31 1.75 0.12
MARKOWSKI Jerzy 151 8.51 0.58