A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wodzisławski 

wodzisławski
brak 0.50% 0.67% 0.83% 1.00% 1.16% 1.33% 1.49% 1.66% 1.82% 1.99%
danych 0.66% 0.82% 0.99% 1.15% 1.32% 1.48% 1.65% 1.81% 1.98% 2.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 989
Liczba ważnych kart:26 985
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:26 215
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:344
% 1.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pszów 11 313  2 228  2 228  2 169  36  1.66
Radlin 14 049  2 900  2 900  2 821  30  1.06
Rydułtowy 17 215  3 594  3 593  3 490  75  2.15
Wodzisław Śląski 38 991  9 180  9 178  8 917  140  1.57
Godów 10 721  2 450  2 450  2 378  12  0.50
Gorzyce 16 288  3 446  3 446  3 355  25  0.75
Lubomia 6 397  966  966  932  0.86
Marklowice 4 300  904  904  878  0.68
Mszana 5 868  1 321  1 320  1 275  12  0.94
Ogółem 125 142  26 989  26 985  26 215  344  1.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 185 53.78 0.71
SŁAWSKI Sławomir Michał 25 7.27 0.10
KALUS Jakub Tomasz 24 6.98 0.09
BUDKA Anna Honorata 15 4.36 0.06
WAWAK Zbigniew Jerzy 6 1.74 0.02
WOJDAT Robert Mateusz 6 1.74 0.02
SZOSTOK Edyta Beata 17 4.94 0.06
TOMCZAK Janusz 36 10.47 0.14
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 11 3.20 0.04
GĄSIOREK Adrianna Anna 19 5.52 0.07