A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat zawierciański 

zawierciański
brak 0.88% 1.03% 1.19% 1.34% 1.50% 1.65% 1.80% 1.96% 2.11% 2.27%
danych 1.02% 1.18% 1.33% 1.49% 1.64% 1.79% 1.95% 2.10% 2.26% 2.42%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:100 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 562
Liczba ważnych kart:19 561
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:18 912
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:362
% 1.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Poręba 7 233  1 458  1 458  1 396  33  2.36
Zawiercie 42 471  8 321  8 321  8 072  166  2.06
Irządze 2 298  343  343  330  2.42
Kroczyce 5 138  844  844  822  12  1.46
Łazy 13 258  2 574  2 573  2 479  48  1.94
Ogrodzieniec 7 878  1 558  1 558  1 530  30  1.96
Pilica 7 326  1 577  1 577  1 526  15  0.98
Szczekociny 6 786  1 348  1 348  1 289  28  2.17
Włodowice 4 416  715  715  672  15  2.23
Żarnowiec 3 849  824  824  796  0.88
Ogółem 100 653  19 562  19 561  18 912  362  1.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGALSKI Marek Henryk 237 65.47 1.25
STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 22 6.08 0.12
BIAŁEK Agnieszka 35 9.67 0.19
RAKSZAWSKI Adam Jarosław 4 1.10 0.02
DYLA Grzegorz Jan 5 1.38 0.03
KOKOLUS Urszula Maria 5 1.38 0.03
HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 20 5.52 0.11
SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 12 3.31 0.06
NANDZIK Sonia Teresa 5 1.38 0.03
ROMANOWSKA Barbara Mariola 17 4.70 0.09