A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat zawierciański 

zawierciański
brak 0.39% 0.58% 0.77% 0.97% 1.16% 1.35% 1.54% 1.73% 1.93% 2.12%
danych 0.57% 0.76% 0.96% 1.15% 1.34% 1.53% 1.72% 1.92% 2.11% 2.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:100 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 562
Liczba ważnych kart:19 561
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:18 912
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:241
% 1.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Poręba 7 233  1 458  1 458  1 396  24  1.72
Zawiercie 42 471  8 321  8 321  8 072  118  1.46
Irządze 2 298  343  343  330  0.91
Kroczyce 5 138  844  844  822  19  2.31
Łazy 13 258  2 574  2 573  2 479  27  1.09
Ogrodzieniec 7 878  1 558  1 558  1 530  19  1.24
Pilica 7 326  1 577  1 577  1 526  0.39
Szczekociny 6 786  1 348  1 348  1 289  14  1.09
Włodowice 4 416  715  715  672  0.89
Żarnowiec 3 849  824  824  796  0.63
Ogółem 100 653  19 562  19 561  18 912  241  1.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 161 66.80 0.85
SŁAWSKI Sławomir Michał 16 6.64 0.08
KALUS Jakub Tomasz 7 2.90 0.04
BUDKA Anna Honorata 10 4.15 0.05
WAWAK Zbigniew Jerzy 5 2.07 0.03
WOJDAT Robert Mateusz 6 2.49 0.03
SZOSTOK Edyta Beata 4 1.66 0.02
TOMCZAK Janusz 9 3.73 0.05
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 13 5.39 0.07
GĄSIOREK Adrianna Anna 10 4.15 0.05