A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat żywiecki 

żywiecki
brak 5.45% 7.04% 8.63% 10.22% 11.81% 13.41% 15.00% 16.59% 18.18% 19.77%
danych 7.03% 8.62% 10.21% 11.80% 13.40% 14.99% 16.58% 18.17% 19.76% 21.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:122 441
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:29 070
Liczba ważnych kart:29 064
Frekwencja wyborcza:23.74%
Liczba głosów ważnych:28 007
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:2 260
% 8.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żywiec 25 803  7 112  7 110  6 933  378  5.45
Czernichów 5 355  1 477  1 477  1 426  116  8.13
Gilowice 4 795  1 393  1 393  1 334  285  21.36
Jeleśnia 10 925  2 216  2 216  2 153  191  8.87
Koszarawa 2 022  419  419  389  30  7.71
Lipowa 8 129  1 878  1 877  1 790  115  6.42
Łękawica 3 530  844  844  812  108  13.30
Łodygowice 11 184  2 861  2 860  2 736  189  6.91
Milówka 8 025  1 493  1 491  1 436  106  7.38
Radziechowy-Wieprz 10 274  2 374  2 374  2 269  192  8.46
Rajcza 7 365  1 211  1 211  1 172  101  8.62
Ślemień 2 863  764  764  737  97  13.16
Świnna 6 434  1 431  1 431  1 378  111  8.06
Ujsoły 3 785  685  685  653  60  9.19
Węgierska Górka 11 952  2 912  2 912  2 789  181  6.49
Ogółem 122 441  29 070  29 064  28 007  2 260  8.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 1 506 66.64 5.38
CYMAŃSKI Tadeusz 321 14.20 1.15
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 18 0.80 0.06
WĘGLARZ Ewa 95 4.20 0.34
WYDRA Przemysław Aleksander 19 0.84 0.07
FAJER Monika 23 1.02 0.08
GRUSZKA Marek Aleksander 18 0.80 0.06
DOMAGAŁA Iwona Teresa 31 1.37 0.11
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 15 0.66 0.05
ZIOBRO Jan Paweł 214 9.47 0.76