A  A+ A+

Powiat buski 

buski
brak 14.03% 14.73% 15.43% 16.13% 16.83% 17.53% 18.23% 18.93% 19.63% 20.33%
danych 14.72% 15.42% 16.12% 16.82% 17.52% 18.22% 18.92% 19.62% 20.32% 21.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 505
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 698
Liczba ważnych kart:11 697
Frekwencja wyborcza:19.02%
Liczba głosów ważnych:11 277
% głosów ważnych:96.41%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  215  1.91
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 043  9.25
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  42  0.37
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  703  6.23
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 759  15.60
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  392  3.48
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  3 149  27.92
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 198  28.36
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  665  5.90
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  111  0.98
  Komitety razem 11 277  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Busko-Zdrój 27 659  5 771  5 771  20.86  5 625  97.47
Gnojno 3 743  525  525  14.03  493  93.90
Nowy Korczyn 5 227  1 066  1 066  20.39  1 011  94.84
Pacanów 6 407  1 040  1 040  16.23  997  95.87
Solec-Zdrój 4 179  879  879  21.03  843  95.90
Stopnica 6 471  1 179  1 178  18.20  1 132  96.10
Tuczępy 3 073  492  492  16.01  470  95.53
Wiślica 4 746  746  746  15.72  706  94.64
Powiat ogółem 61 505  11 698  11 697  19.02  11 277  96.41