A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat buski 

buski
brak 4.04% 4.38% 4.73% 5.07% 5.42% 5.76% 6.10% 6.45% 6.79% 7.14%
danych 4.37% 4.72% 5.06% 5.41% 5.75% 6.09% 6.44% 6.78% 7.13% 7.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 505
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 698
Liczba ważnych kart:11 697
Frekwencja wyborcza:19.02%
Liczba głosów ważnych:11 277
% głosów ważnych:96.41%
Liczba głosów na listy komitetu:703
% 6.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Busko-Zdrój 27 659  5 771  5 771  5 625  421  7.48
Gnojno 3 743  525  525  493  20  4.06
Nowy Korczyn 5 227  1 066  1 066  1 011  42  4.15
Pacanów 6 407  1 040  1 040  997  46  4.61
Solec-Zdrój 4 179  879  879  843  55  6.52
Stopnica 6 471  1 179  1 178  1 132  65  5.74
Tuczępy 3 073  492  492  470  19  4.04
Wiślica 4 746  746  746  706  35  4.96
Ogółem 61 505  11 698  11 697  11 277  703  6.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 263 37.41 2.33
BERKOWICZ Konrad Szczepan 183 26.03 1.62
LEWICKI Dawid Marian 95 13.51 0.84
JAMRO Szymon 21 2.99 0.19
SZTERLEJA Barbara Maria 9 1.28 0.08
CZARNEK Norbert Jerzy 10 1.42 0.09
BANDUŁA Magdalena Maria 19 2.70 0.17
RYŚ Anna Magdalena 16 2.28 0.14
SAWICKA Nina Anna 23 3.27 0.20
SZATAN Jarosław Kazimierz 64 9.10 0.57