A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat jędrzejowski 

jędrzejowski
brak 4.39% 4.91% 5.43% 5.96% 6.48% 7.00% 7.52% 8.04% 8.57% 9.09%
danych 4.90% 5.42% 5.95% 6.47% 6.99% 7.51% 8.03% 8.56% 9.08% 9.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 898
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 895
Liczba ważnych kart:12 894
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:12 308
% głosów ważnych:95.46%
Liczba głosów na listy komitetu:843
% 6.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Imielno 3 653  567  567  540  31  5.74
Jędrzejów 23 610  4 731  4 730  4 551  271  5.95
Małogoszcz 9 397  1 783  1 783  1 697  163  9.61
Nagłowice 4 177  618  618  584  37  6.34
Oksa 3 854  635  635  600  32  5.33
Sędziszów 10 640  1 960  1 960  1 870  140  7.49
Słupia 3 558  507  507  461  40  8.68
Sobków 6 867  1 146  1 146  1 093  89  8.14
Wodzisław 6 142  948  948  912  40  4.39
Ogółem 71 898  12 895  12 894  12 308  843  6.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 637 75.56 5.18
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 137 16.25 1.11
MULARCZYK Arkadiusz 14 1.66 0.11
SIARKA Edward 20 2.37 0.16
MALEC Lucyna 3 0.36 0.02
KIJ Beata Elżbieta 10 1.19 0.08
GILARSKI Mirosław Jan 3 0.36 0.02
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 2 0.24 0.02
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 5 0.59 0.04
RAKOCZY Agnieszka Edyta 12 1.42 0.10